top of page
Asian vlogger filming herself outdoor

Nhóm bộ môn kỹ năng

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học (6-12 tuổi)

Học phí

2.500.000đ/khóa 8 buổi 90ph (đã bao gồm học cụ)

Thời lượng

90ph/buổi/tuần x 8 buổi/khóa

Lịch học

Lớp KH1: 9h-11h30 Thứ 7

Nữ công (Handmade)

Nữ công (Handmade) (từ 7 tuổi trở lên)

Học phí

2.800.000đ/khóa 8 buổi 90ph (đã bao gồm học cụ)

Thời lượng

120ph/buổi/tuần x 8 buổi/khóa

Lịch học

Lớp NC1: 15-17h thứ 7

Sửa dáng

Sửa dáng (từ 9 tuổi trở lên)

Học phí

2.500.000đ/khóa 10 buổi/90ph

Thời lượng

90-120ph/buổi/tuần x 10 buổi/khóa

Lịch học

Lớp SD5: 9h - 11h Chủ Nhật

Giao tiếp tự tin

Giao tiếp tự tin
+ Nhóm 6 - 9 tuổi
+ Nhóm 9 - 13 tuổi

Học phí

2.500.000đ/khóa 12 buổi 90ph

Thời lượng

90ph/buổi/tuần x 12 buổi/khóa

Lịch học

Lớp GT4: 17h45-19h15 Thứ 4

Lớp GT5: 15h15-17h45 Thứ 7

bottom of page