top of page
Asian vlogger filming herself outdoor

Nhóm bộ môn nghệ thuật

Piano

Piano (từ 4 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 2 học viên: 250.000đ/buổi 60ph (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Học phí

Lớp 3 học viên: 190.000đ/buổi 60ph (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Thanh nhạc (từ 5 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 2 học viên: 350.000đ/buổi 60ph/ 1 học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Học phí

Lớp 3 học viên: 300.000đ/buổi 60ph/1 học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Học phí

Lớp 4-5 học viên: 250.000đ/buổi 60ph/1 học viên (đống phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

thanh nhạc
múa cơ bản

Múa cơ bản tuần 1 buổi ( từ 3, 5 tuổi trở lên )

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Lớp Múa 4: 16h - 17h Thứ 7 (kiểm tra đầu vào)

Lớp Múa 15: 9h - 10h Thứ 7 (còn 5 suất)

Múa 22: 9h - 10h Chủ Nhật (kiểm tra đầu vào còn 5 suất)

Múa 28: 10h15 - 11h15 Chủ Nhật (còn 5 suất)

Múa 29: 10h15 - 11h15 Thứ 7

Múa 33: 9h - 10h Chủ Nhật (còn 2 suất)

Múa 36: 17h - 18h Thứ 7

Múa cơ bản tuần 2 buổi ( từ 3, 5 tuổi trở lên )

Học phí

1.000.000đ/8 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Lịch học

Múa 37: 17h15 - 18h15 Thứ 2 & 4

Múa 38: 17h - 18h Thứ 3 & 5 (Dự kiến khai giảng 4/5/2023)

Múa nâng cao (từ 5 tuổi trở lên, dành cho HV đã học múa, có kiểm tra đầu vào)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

CLB Múa 1: 15h-16h30 Chủ Nhật

Lịch khai giảng

Kiểm tra đầu vào

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

CLB Múa 2: 18h-19h30 Thứ 6

Lịch khai giảng

Kiểm tra đầu vào

múa nâng cao

Mỹ thuật cơ bản (dưới 6 tuổi)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu)

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Lớp MTCB3: 16h30 - 17h30 Thứ 6

mỹ thuật cơ bản

Mỹ thuật cơ bản (dưới 5 tuổi trở lên)

Học phí

760.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu)

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Lớp MTCB4: 9h-10h30 Thứ 7 (còn 5 suất)

Lớp MTCB7: 15h-16h30 Thứ 7 (còn 5 suất)

Lớp MTCB8: 15h30-17h Chủ Nhật (còn 5 suất)

Mỹ thuật nâng cao (6 tuổi trở lên, dành cho học viên đã hoàn thành trình độ cơ bản)

Học phí

1.000.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu)

Thời lượng

120ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Lớp MTCLB3: 9h-11h00 Thứ 7

Lịch khai giảng

Liên tục tuyển sinh (có kiểm tra đầu vào)

mỹ thuật nâng cao
bottom of page