top of page
Asian vlogger filming herself outdoor

Nhóm bộ môn vận động

Yoga

Yoga Kids (từ 4 tuổi trở lên)

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Lịch học

Lớp YK1: 18-19h thứ 4 và 9h-10h Chủ Nhật

Yoga (người lớn)

Học phí

80.000đ/buổi 60 phút

Thời lượng

60ph/buổi x 3 buổi/tuần

Lịch học

Lớp Y1: 12h-13h thứ 2-4-6 (còn 4 suất)

Nhảy hiện đại (5 tuổi trở lên)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Lớp NHĐ3: 15h-16h30 Thứ 7

Lớp NHĐ4: 15h-16h30 Thứ 7

Lớp NHĐ6: 18h-19h30 Thứ 5 (còn 4 suất)

Lớp NHĐ7: 15h-16h30 Chủ nhật (Dự kiến khai giảng tháng 5/2023)

nhảy hiện đại
Hiphop

Hiphop tuần 1 buổi (4 tuổi trở lên)

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Lịch học

Hiphop H2: 10h15 - 11h15 Chủ Nhật (còn 6 suất)

Hiphop H3: 9h - 10h Thứ 7

Hiphop tuần 2 buổi (4 tuổi trở lên)

Học phí

1.000.000đ/8 buổi/tháng (đóng phí theo tháng)

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Lịch học

Hiphop H4: 17h - 18h Thứ 3 & 5

Karate (6 tuổi trở lên)

Học phí

200.000đ/4 buổi/tháng
400.000đ/8 buổi/tháng

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Lịch học

Karate K8: 18h-19h Thứ 4 & Thứ 7

karate

Võ tự vệ trẻ em (từ 5 tuổi trở lên)

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Lịch học

Lớp V1: 18h-19h T4 & 9h-10h Chủ Nhật

võ tự vệ trẻ em
Võ tự vệ riêng cho nữ

Võ tự vệ riêng cho nữ

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Lịch học

Lớp VN1: 18h-19h T3 & T7

bottom of page