top of page
Cuộn phim

Những khoảng khắc đáng nhớ của FFC Group

378182141_695491465973718_5720033024741025376_n.jpg
Video

Cùng xem qua các video phóng sự về sự kiện FFC tổ chức, video ca nhạc được chính các nhóm nhảy tại FFC Training & Arts biểu diễn cũng như các hoạt động hướng về cộng đồng của FFC.

Hình ảnh

Album hình ảnh về các học viên cũng như các hoạt động được tổ chức tại FFC Group

284476920_4834870046622829_5481900712516558530_n.jpg
bottom of page