top of page
pikaso_texttoimage_Oil-painting-colorful-rainbow-brush-stroke-on-bott.jpg

TRẠI HÈ NỘI TRÚ & BÁN TRÚ

mùa 08 tại FFC Lê Văn Lương

Chương trình dành cho trẻ từ 3-15 tuổi

Thời gian tham gia

Đăng ký theo chặng: 2 tuần/chặng (nghỉ T7 & CN)
Bán trú: 7h30 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Nội trú:

  • Từ 7h30 Thứ 2 đến 17h30 Thứ 6

  • Nghỉ đêm tại FFC 21 Lê Văn Lương