top of page
Đồ chơi giáo dục
Piano
Danh sách bộ môn

Giao tiếp tự tin
+ Nhóm 6 - 9 tuổi
+ Nhóm 9 - 13 tuổi

Học phí

2.500.000đ/khóa 12 buổi 90ph

Lịch học

Lớp GT4: 17h45-19h15 Thứ 4
Lớp GT5: 15h15-17h45 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

90ph/buổi/tuần x 12 buổi/khóa

Sửa dáng (từ 9 tuổi trở lên)

Học phí

2.500.000đ/khóa 10 buổi/90ph

Lịch học

Lớp SD423: 9h - 11h Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Dự kiến khai giảng tháng 12/2023

Thời lượng

90-120ph/buổi/tuần x 10 buổi/khóa

Nữ công (Handmade) (từ 7 tuổi trở lên)

Học phí

2.800.000đ/khóa 8 buổi 90ph (đã bao gồm học cụ)

Lịch học

Lớp NC1: 15-17h thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

120ph/buổi/tuần x 8 buổi/khóa

Xưởng sáng chế (6-12 tuổi)

Học phí

1.000.000đ/4 buổi/tháng (đã bao gồm học cụ)

Lịch học

Lớp KH1: 17h30-19h Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Dự kiến khai giảng tháng 12/2023

Thời lượng

90ph/buổi/tuần x 4 buổi/tháng

Võ tự vệ riêng cho nữ

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Lịch học

Lớp VN1: 18h-19h T3 & T7

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Võ tự vệ trẻ em (từ 5 tuổi trở lên)

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Lịch học

Lớp V1: 18h-19h T4 & 9h-10h Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Karate (6 tuổi trở lên)

Học phí

200.000đ/4 buổi/tháng
400.000đ/8 buổi/tháng

Lịch học

Karate K8: 18h-19h Thứ 4 & Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 5 suất

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Hiphop tuần 2 buổi (4 tuổi trở lên)

Học phí

1.000.000đ/8 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Hiphop H4: 17h - 18h Thứ 3 & 5

Lịch khai giảng (dự kiến)

Tiếp tục tuyển sinh

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Hiphop tuần 1 buổi (4 tuổi trở lên)

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Hiphop H2: 10h15 - 11h15 Chủ Nhật
Hiphop H3: 9h - 10h Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 5 suất

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Nhảy hiện đại (5 tuổi trở lên)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp NHĐ3: 15h-16h30 Thứ 7
Lớp NHĐ4: 16h-17h30 Thứ 7
Lớp NHĐ6: 18h-19h30 Thứ 5
Lớp NHĐ7: 15h-16h30 Chủ nhật
Lớp NHĐ8: 10h15-11h30 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)


Còn 5 suất
Còn 5 suất
Còn 3 suất

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Yoga (người lớn)

Học phí

80.000đ/buổi 60 phút

Lịch học

Lớp Y1: 12h-13h thứ 2-4-6

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

60ph/buổi x 3 buổi/tuần

Yoga Kids (từ 4 tuổi trở lên)

Học phí

100.000đ/buổi 60ph

Lịch học

Lớp YK1: 18-19h thứ 4 và 9h-10h Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Guitar (từ 6 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 4-5 học viên: 150.000đ/buổi 60ph
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Guitar (từ 6 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 2-3 học viên: 180.000đ/buổi 60ph
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

Mỹ thuật nâng cao (6 tuổi trở lên, dành cho học viên đã hoàn thành trình độ cơ bản)

Học phí

1.000.000đ/4 buổi/tháng (đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu sử dụng trên lớp)

Lịch học

Lớp MTCLB3: 9h-11h00 Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên tục tuyển sinh (có kiểm tra đầu vào)

Thời lượng

120ph/buổi x 1 buổi/tuần

Mỹ thuật cơ bản (5 tuổi trở lên)

Học phí

760.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu)

Lịch học

Lớp MTCB4: 9h-10h30 Thứ 7
Lớp MTCB7: 16h-17h30 Thứ 7
Lớp MTCB8: 15h30-17h Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 4 suất
Còn 3 suất

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Mỹ thuật cơ bản (dưới 6 tuổi)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng, đã bao gồm học liệu)

Lịch học

Lớp MTCB3: 16h30 - 17h30 Thứ 6

Lịch khai giảng (dự kiến)

-

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Múa nâng cao (từ 5 tuổi trở lên, dành cho HV đã học múa, có kiểm tra đầu vào)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

CLB Múa 2: 18h-19h30 Thứ 6

Lịch khai giảng (dự kiến)

Kiểm tra đầu vào

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Múa nâng cao (từ 5 tuổi trở lên, dành cho HV đã học múa, có kiểm tra đầu vào)

Học phí

600.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

CLB Múa 1: 15h-16h30 Chủ Nhật

Lịch khai giảng (dự kiến)

Kiểm tra đầu vào

Thời lượng

90ph/buổi x 1 buổi/tuần

Múa cơ bản tuần 2 buổi (từ 3,5 tuổi trở lên)

Học phí

1.000.000đ/8 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Múa 37: 17h15 - 18h15 Thứ 2 & 4
Múa 31: 17h - 18h Thứ 3 & 5

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 2 suất

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Múa cơ bản tuần 2 buổi (từ 3,5 tuổi trở lên)

Học phí

1.000.000đ/8 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Múa 37: 17h15 - 18h15 Thứ 2 & 4
Múa 31: 17h - 18h Thứ 3 & 5

Lịch khai giảng (dự kiến)

Còn 2 suất

Thời lượng

60ph/buổi x 2 buổi/tuần

Múa cơ bản tuần 1 buổi (từ 3,5 tuổi trở lên)

Học phí

500.000đ/4 buổi/tháng
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Lớp Múa 4: 16h - 17h Thứ 7
Lớp Múa 15: 9h - 10h Thứ 7
Múa 42: 9h - 10h Chủ Nhật
Múa 28: 10h15 - 11h15 Chủ Nhật
Múa 29: 10h15 - 11h15 Thứ 7
Múa 33: 9h - 10h Chủ Nhật
Múa 36: 17h - 18h Thứ 7

Lịch khai giảng (dự kiến)

Kiểm tra đầu vào
Còn 4 suất

Còn 3 suất
Còn 5 suất
Còn 2 suất
Còn 4 suất

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Thanh nhạc (từ 5 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 2 học viên: 300.000đ/buổi 60ph/ 1 học viên
Lớp 3 học viên: 250.000đ/buổi 60ph/1 học viên
Lớp 4 học viên: 220.000đ/buổi 60ph/1 học viên
Lớp 5 học viên: 200.000đ/buổi 60ph/1 học viên
(đóng phí theo tháng, điều chỉnh từ tháng 8/2023)

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1 buổi/tuần

Piano (từ 4 tuổi trở lên)

Học phí

Lớp 2 học viên: 250.000đ/buổi 60ph
(đóng phí theo tháng)
Lớp 3 học viên: 190.000đ/buổi 60ph
(đóng phí theo tháng)

Lịch học

Xếp lớp tại thời điểm đăng ký

Lịch khai giảng (dự kiến)

Liên tục tuyển sinh, số buổi/tuần theo đăng ký của học viên

Thời lượng

60ph/buổi x 1-2 buổi/tuần

bottom of page