top of page
pikaso_texttoimage_Oil-painting-colorful-rainbow-background-white-spa (2).jpg
FFC Summer Camp Logo
TRẠI HÈ FFC 2024 - MÙA THỨ 8
Trại hè FFC 2024 Sắc Hè Rực Rỡ
FFC Lê Văn Lương

CHẶNG ĐỎ

3.6 - 14.6

Vận động & Thể lực

CHẶNG XANH

17.6 - 28.6

Nghệ thuật & Tâm trí

CHẶNG VÀNG

1.7 - 12.7

Kỹ năng & Trí tuệ

CHẶNG CẦU VỒNG

15.7 - 26.7

Cân bằng & Đa dạng

Bán trú và nội trú tại FFC Lê Văn Lương
Cerf Volant

CHẶNG 1

3.6 - 7.6

Làm bạn với rừng

CHẶNG 2

10.6 - 14.6

Nuôi dưỡng yêu thương

CHẶNG 3

17.6 - 21.6

Tớ là thiếu sinh quân

CHẶNG 4

8.7 - 12.7

Thỏa sức vẫy vùng

CHẶNG 5

15.7 - 19.7

Hành trình về nguồn

bottom of page