top of page

FFC GROUP

Nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo
+10 năm

Kinh nghiệm giảng dạy

+100 sự kiện

Lớn & Nhỏ được tổ chức

600+

Học viên thường xuyên

Giới thiệu

FFC Group là một hệ thống được xây dựng và phát triển theo mô hình hệ sinh thái kinh doanh bao gồm các đơn vị thành viên hoạt động độc lập nhưng hợp tác chặt chẽ với nhau để khai thác tối ưu thế mạnh riêng của từng đơn vị nhằm cung cấp các giải pháp và dịch vụ toàn diện trong các lĩnh vực Giáo dục & Đào Tạo, Truyền thông & Sự kiện, thời trang.

284476920_4834870046622829_5481900712516558530_n.jpg